Colofon

Opdrachtgever: ProDemos
Ontwikkeling app: NOV’82 Architecten
3D-reconstructie: NOV’82 Architecten
Historisch onderzoek: NOV’82 Architecten
Redactie en teksten: ProDemos
Productie en vormgeving: NOV’82 Architecten
Technisch advies: Ihomer
Bouwhistorisch advies: Fabryck
Archeologisch advies: Archeologische Dienst Den Haag
Redactioneel advies: Diederik Smit
Verantwoording gebruikt beeldmateriaal